Calendar

如何集成DAViCal的LDAP认证?

1 基础知识 1.1 LDAP身份验证的简介 – DAViCal支持LDAP身份验证 & …

Calendar

如何配置AgenDav?

1 前提条件 由于理解以下配置需要先有AgenDav环境,如果你需要,请按照如下教程搭建环境, ht …

Calendar

如何部署AgenDAV?

1 基础知识 1.1 简介 AgenDAV是一个CalDAV Web客户端,它具有AJAX接口,允许 …

Calendar

如何部署DAViCal?

1 基础知识 1.1 DAViCal的简介 – DAViCal是一个日历共享服务器 &# …